Chemické materiály pro EDM technologie

Pro kompletnost nabídky Vám přinášíme i řadu chemických přípravků pro úpravu vody, antikorozní ochranu obrobků a zpříjemění práce na EDM strojích.

EDM_DionizaceDemineralizační pryskyřice, balení 5 l

Pro úpravu vody v EDM řezačkách je nezbytná kvalitní demineralizační pryskzřice. Pro zachování její kvality je nezbytná její ochrana před světlem a zdušnou vlhkostí. Nejjednodušší způsob je použít jen to množství, které skutečně potřebujeme. Proto přinášíme balení po 5ti litrech v neprůhledných sáčcích vakuově balených. Otevřete si vždy jen tolik kolik použijete do svých patron.

Vyzkoušejte jí a uvidíte, že se Vám sníží její potřeba. Obchodní balení karton 25 litrů.

dionizacni_pryskyriceDemineralizační pryskyřice R00125

Prostředek na úpravu vody pro drátové EDM řezačky. Díky perfektnímu poměru mezi anodami a katodami naše pryskyřice zaručuje optimální zpracování, aniž by se způsobila stroji a filtračnímu zařízení jakékoli škody. Je dodávána v pytlích o objemu 25 litrů, což je cca 12,5 kg. Doporučujeme skladovat v originálním obalu, pryskiřice degraduje při přístupu vzdušné vlhkosti a světla.

 Bezpečnostní list - Dionizační pryskiřice

Antikorozni_kapalinaAntikorozní kapalina

Jedná se o aditivum speciálně vyvinuto pro úpravu deionizované vody. Zabezpečuje ochranu obrobků proti korozi při erodování. Doporučováno především pro uživatele EDM řezaček využívající strojepředevším na dlohé řezy, kdy obrobek zůstává ve stroji několik směn. Ředí se s vodou v poměru 1:200. Je dodáván v kaystru o objemu 2,5 litru, což odpovídá průměrné velikosti nádrže EDM stroje.

 Bezpečnostní list - Antikorozní kapalina

Antikorozn_sprejMultifunkční - antikorozní sprej

Sprej v balení 400ml. Přípravek ochrání povrch součástky před korozí a zároveň jeho film nenarušuje chod stroje při najíždění i řezání. Aplikace je doporučována cca 2 hodiny před samotným začátkem obrábění. Následně není nutné povrch obraobku dále čistit, přípravek nezanechává viditelný film a zároveň slouří jako jemné mazadlo.
.

 Bezpečnostní list - Multifunční sprej

Cistici_kapalinaČistící kapalina

Produkt byl navržen speciálnš na čištení nádrží a mechanických částí EDM strojů. Jedná se o směs povrchově aktivních látek, kyseliny chlorovodíkové a fosforečné. Při správném nasazení zaručuje dokonalé odstranění úsad a vodního kamene. Dodávána je v 1 litrových lahvích, ředí se vodou v poměru 1:5, nebo jak je nutné. Pracovat s ním je nutné v ochranných pomůckách (brýle, rukavice).

 Bezpečnostní list - Čistící kapalina

VodiVodič

Za účelem zabezpečení optimální vodivosti mezi elektrodou a upínačem se doporučuje přes spoj nanést vodič. je kašovité konzistence, konstrován jako lak s jemnými šásticeni zinku. Především pro zákazníky kteří lepí elektrody bez dalšího mechanického zajištění, protože většína používaných lepidel je ze své podstaty nevodivá. Lahvička o obsahu 55 ml.

Lepidlo_sicometLepidlo SIKOMET 85

Toto lepidlo se především používá k lepení elektrod a to jak grafitových tak z Cu. Neobsahuje ředidla rychle schne bez potřeby tepla, katalizátoru a tlaku. Lahvička o obsahu 20g.

.
.

 Bezpečnostní list - Sicomet 85