Dielektrické kapaliny

ELECTROFLUX

Základní požadavky na dilektrické kapaliny jsou maximální odběr nečistot a tepla z pracovní oblasti, jeho chemická stálost a neměnnost vlastností v čase i při velkém namáhání. Neméně důležitá je pracovní pohoda obsluhy v místnostech s EDM hloubičkami.

Toto jsou hlavní přednosti které naši zákazníci na dielektriku řady Electroflux oceňují. Pro různé požadavky a druhy zatížení dodáváme dva druhy dieltrických kapalin pro elektroerozivní stroje.

Obě kapaliny mají čirou barvu, nezapáchají i při větším zatížení, a především nezpůsobují exemy a jiné problémy obsluhám strojů. Je však třeba k nim přistupovat jako k produtům z ropy. Obě kapaliny Electrflux DF a TE jsou plně míchatelné s ostatnímy produkty konstruovanými na bázi parafínových olejů (tj. všech dielektrických kapalin).

dielektrikum

ELECTROFLUX DF - je doporučován pro zákazníky kteří využívají EDM hloubení k běžným pracem. Samozřejmě spolehlivě pracuje i při silnám hloubení, tak i při jemných jiskření s malými elektrodami.
(bod vzplanutí – 73 st. C )


ELECTROFLUX TE - je hustčí konzistence a lépe odvádí nečistoty ze špatně přístupných míst. Doporučováno pro zákazníky často hloubící hluboká žebra, taktéž pro silně hrubující operace např. při erodování kovacích zápustek.
(bod vzplanutí - 100 st.C )

 BL_ELECTROFLUX__CZ.pdf


 Bezpečnostní list - ELECTROFLUX TE

!!!Zavolejte si pro další informace a cenovou nabídku!!!