Trubičkové elektrody, polotovary


Sortiment polotovazů pro EDM technologie je široký. Obsáhne trubičky pro hloubičky a děrovačky, polotovary z wolfamové mědi CuW, polotovary ze superjemných grafitů i závitovací eletrody.

Medene_trubickyMěděné trubičky

Určené pro hloubení dšr na EDM hloubičkách. Dodáváme je od průměru 0,3 mm a dále po 0,1 mm, v délkách 300 a 400mm. Delší trubičky je možné také použít na EDM děrovačkách pro děrování tvrdokovů.

.

  • Trubičky CU s jedním otvorem
  • Trubičky CU s přepážkou od průměru 0,8 mm
  • Trubičky CU korless, výplň pro hloubení neprůchozích otvorů na strojích bez rotační osy "C"

Trubičky mosaznéMosazné trubičky

Výhradně navrřené pro EDM děrovačky. Vyráběné z čistých materiálů pro bezproblémové a rychlé prostřelování. Dodávané od průměru 0,3 mm v délkách 400 mm.

.

  • Trubičky Mosaz s jedním otvorem
  • Trubičky Mosaz s přepážkou pro rychlejší a bezproblémové prostření otvorů

Zavitove_elektrodyZávitové elektrody

Polotovazy pro hloubení závitů na CNC strojích, nebo s přídavným zařízením na manuálních ZNC hloubičkách. Dodávaní pro závitů M3 - M18, pracovní délka 50mm celková délka 80mm. Dodávané materiály jsou Měď, Wolframová měď, jemný grafit.

Wolframova_med_1Wolframová měď, polotovary

Elektrody z CuW doporučujeme pro opracování ocele, tvrdokovu nebo karbidu wolframu. Dále pak, jelikož se jedná o výborný materiál z pohledu nedeformativnosti v průběhu opracování a z pohledu úrovně povrchového zakončení, se tento materiál hodí pro přípravu elektrod s velkou přesností. CuW představuje optimální materiál pro přesné opracování na obrobcích s výraznými hranami nebo se zvláštními detaily, které je nutno reprodukovat, stejně jako materiál pro sériové mikroopracování a pro realizaci hlubokých průchozích otvorů. Zvláště pak při opracování tvrdokovu materiál CuW přináší menší opotřebení oproti Cu. Vskutku, opotřebení se jeví třikrát až pětkrát nižší, než je opotřebení u Cu, nakolik se udržuje mezi 15 a 25 %. Je třeba připomenout, že, jelikož se jedná o opracování tvrdých kovů, polarita elektrody musí být záporná.

Práce s CuW je dobrá při použití tradičních metod obrábění a nevyžaduje použití nástrojů odlišných od běžně používaných ocelových nástrojů. Nicméně se doporučuje používat spíše karbid než rychlořeznou ocel, nakolik tato poslední umožňuje řeznou rychlost asi 5 krát nižší.

CuW se vyrábí syntetizací při kompresi prachu ve tvaru tyčinek do ocelových matric. CuW se velmi dobře brousí a umožňuje realizovat dokonale vyleštěné povrchy s využitím, o němž již byla řeč. dodáváme tyčky kruhového, obdelníkového a čtvercového průřezu, tak u trubičky.