Pilové kotouče na ocel

Pro dělení oceli pilovými kotouči pokrýváme kompletní technologické možnosti. Pro pomaloběžné stroje dodáváme HSS pilové kotouče segmentové a celistvé s širokou řadou povlaků. Pro vysokootáčkové stroje pak dodáváme pilové kotouče s HM plátky a to s rovným zubem "Dry Cut" a nově se zubem TA "Throw Away" s utvařečem třísek.

Nedílnou součástí nabídky pilových kotoučů je především silná technická podpora zákazníků. Od výběru vhodného kotouče, volby ideálních řezných podmínek, ověření a ladění podmínek na místě u zákazníka až po servis a opravy nástrojů. 

Výsledky naší práce u zákazníků vedou ke zvýšení produktivity pracoviště, popřípadě úsporám v materiálu, zmetkovitosti a na nástrojích. V tom nás plně podporují výrobci nástrojů, firmy Kanefusa a Julia.

Pilové kotouče HSS celistvé

Nejčastější použití pilových koučů je pro dělení trubek a profilů uzavřených i otevřených. Dále pak dělení plného materiálu menších průměrů. 
Pro tyto aplikace jsou ideální HSS celistvé pilové kotouče.

Italský výrobce, firma Julia Utensili (významný světový producent pilových kotoučů) v tomto segmentu nabízí kompletní sortiment. A zabezpečí požadavky všech zákazníků, i ty speciální.

 • HSS pilové kotouče segmentové - plné materiály na starších strojích
 • HSS Dmo5 pilové kotouče - vyrobené z rychlořezné oceli s vysokou pevností (5% molybdenu) vhodné pro řezání kovů a slitin tvrdosti v rozsahu mezi 500 N/mm² a 800 N/mm².  Tyto pilové kotouče jsou určené pro ruční, poloautomatické a automatické stroje k řezání uzavřených,otevřených profilů a plných materiálů.
 • HSS Co5% pilové kotouče - vyrobené z rychlořezné ocely s vysokou pevností (5% kobaltu) vhodné pro řezání martenzitických a austenitických ocelí s vyšší tvrdostí než 800 N/mm² a všech nerezových ocelí. Jsou určené k použití na poloautomatických a automatických strojích.

Pro zvýšení výkonu a životnosti pilových kotoučů, výrobce dodává celou řadu povrchových úprav. Vhodná volba povlaku výrazně sníží tření mezi kotoučem a obrobkem, tím nevzniká tolik tepla a ostří má větší životnost.
Sortiment povrchových úprav je "VAPO" pro lepší chlazení emulzí.
Dále pak povlaky PVD povlaky (Physical Vapour Deposition) "TiN", "TiCN", "TiAlN" a speciální vrstvené povlaky vyvinuté ve vlastním povlakovacím středisku firmy Julia Utensili.
Jedná se bezesporu o jedny z nejkvalitnějších povrchových úprav, toto je jedna z našich konkurenčních výhod oproti běžné konkurenci.

Zásadní předpoklady pro dobrý výkon a dlouhou životnost pilového kotouče má kromě kvalitního materiálu a pecizního zpracování pilového kotouče především správná volba tvaru zubu, jejich počet, optimální volba úhlů ostří a nastavené řezné podmínky.

R.D.I. ve vlasních brusírnách v Brandýse nad Labem, Brně a Polsku, vyrábí a přebrušuje zuby na moderních CNC bruskách CBN brusivem s vysokotlakým chlazením. U takto broušených kotoučů je záruka vysoké kvality i přesnosti přebroušení. Mnohdy vyšší jak u kotoučů nových.

V současné době jsme schopni nabrousit pilové kotouče se zuby "A", "Aw", "B", "Bw", "C", "BR" a "VBR". Zub VBR (variabilní zubová rozteč) je ideální pro dělení otevřených profilů a při dělení trubek a profilů kde vznikají velké vibrace.zuby_HSS_kotouce

Spoluprací s R.D.I. zákazníci získávají:

 • Zhodnocení celého procesu dělení materiálu a doporučení vhodné technologie.
 • Doporučení a odzkoušení optimálních nástrojů, tvarů zubu, povlaků, řezných podmínek..
 • Zvýšení výkonu pracoviště, popřípadě úspory v životnosti pilových kotoučů.
 • Zabezpečení péče o vaše pilové kotouče a podpora při změnách v sortmentu výrobků.
 • Kontakt s moderními trendy a novými nástroji v dělení materiálu.

Pilové kotouče s HM plátky "Dry Cut"

Tvrdokovové plátky jsou mnohem tvrdší oproti HSS materiálu a tudíž by teoreticky měly mít životnost i výkony vyšší. Při dělení ocely však dochází k značným vybracím a tvrdokov je mnohdy degradován již spomenutými vybracemi. Tudíž jen máloky je možné plně využít výhod rovných HM plátků.

Specialistou v tomto segmentu pilových kotoučů je japonská firma Kenfusa. Vyrábí řadu pilových kotoučů "Dry Cut" pro řezání ocelový profilů za sucha, nebo se slabým přimazávánim.

Kanefusa, vhodnou volbou materiálu těla kotouče a především na zakázku vyvinutých HM plátků umožňuje tyto kotouče s úspěchem použít na rychloběžných ručních strojích, tak i na výkonných tuhých strojích. 

Základní charakteristika těchto Kanefusa kotoučů je vysoká odolnost proti vybracím. Proto jsou první volbou na rychloběžné stroje pro dělení utevřených profilů z ocelí. 

V této řadě kotoučů s rovnými plátky má Kanefufa taktéž speciální kotouče, ty jsou pak laděny pro vyšší výkonny na konkrétních palikacích.
Pro příklad u zákazníka docházelo brzy po nasazení nového "Dry Cut"kotouče k deformaci profilu řezným odporem. Kanefusa vyřešila tento problém změnou šířky a tvaru zubu k plné spokojenosti uživatele.

Pilové kotouče s plátky "Throw Away"

Poslední trend ve výkonném dělení plných materiálů jsou tyto jednorázové pilové kotouče. Jednotlivé plátky mají vybroušený utvařeč i lamač třísky, fazetku na břitu pro zamezení odštipování. Plátky je možné dodat z materiálu "Cermet" nebo "HM" tvrdokov. Dále se těla kotoučů povlakují.

Základní motivy pro nasazní pilových kotoučů TA:

 • Vsoká řezná rychlos a výrazné zkrácení cyklu (1 stroj nahradí až 3 stroje na HSS kotouče)
 • Až 10x rychlejší řez oproti konvenčnímu kotouči
 • Šířka kotouče může být slabší, úspory materiálů
 • Meší pořeba chladicích emulzí
 • Kvalita řezu je vyšší oproti běžnému kotouči 
 • Snížení ceny za řez

Leadrem ve vývoji těchto kotoučů je firma Kanefusa. Sortiment a možnosti jsou široké a pokrývají dělení:

 • Plných materiálů "ST-5", "Ti-5"a "Fero Max Speed"
 • Silnostěných trubek "ST-4P", "Fero Max Tube"
 • Uhlíkových a nerezových ocelí "Ti-5", "A-4SUS"
 • Nově i slabostěných trubek

Výběr těchto kotoučů a řezné podmínky je třeba vždy konzultovat a odladit dle vlastností řezaného materiálu a aktuálního stavu stroje.  

Frikční pilové kotouče

Kotouče na dělení trubek a profilů pro termické dělení. Vyrábí se ze dvo druhů materiálů a to Chrom vanadiová ocel a Wolfram molybdenová ocel a používají se na strojích navržených pro termické dělení materiálu. Z valné většiny se tato technologie používá pro dělení uhlíkatých ocelí přímo ve výrobě profilů.

"Nedílnou součástí naší práce je především řešení specifických problémů jednotlivých zákazníků.
Proto se nebojte na nás obrátit - zproduktivníme Vaší výrobu."

"Pro zákazníky připravujeme konkrétní a přesné cenové kalkulace."